FileMaker för iPhone och iPad - FileMaker Go

FileMaker för iPhone och iPad - FileMaker Go

Äntligen går det att köra FileMaker på eller från din iPhone! Även med iPad men dessa har ju inte riktigt kommit till Sverige ännu.

FileMaker Go är en nylanserad App som du laddar ner från Appstore för 149 kr till din iPhone och för 299 kr till din iPad. Med den kan du ansluta mot FileMaker-databaser som driftas på ett nätverk av FileMaker Server, FileMaker Advanced eller FileMaker Pro. Tillgång till trådlöst nätverk eller 3G krävs förstås.

Det går även bra att föra över FileMaker-databaser lokalt till din iPhone/iPad via iTunes eller via epost. Det går att arbeta i merparten av FileMaker-databaser skapade för Mac/PC. Det riktigt sinnrika och enkla är att du nu bara på helt vanligt FileMaker-manér skapar anpassade layouter för iPhone/iPad.

Vad kan du göra med FileMaker Go?
Visa, redigera och söka. Lägga till, ändra eller radera uppgifter. Söka, sortera och navigera bland poster. Se dina data i välbekanta formulär-, tabell, och listvyer, portaler, flikar och även i Web Viewers.

Om din verksamhet har personal som ute på fältet on-the-go behöver tillgång till era Filemaker-system för att hitta, redigera eller lägga till data är lösningen här nu.


Vad skiljer FileMaker Go från FileMaker?
Läs mer