FileMaker Pro 7 VLA upphör

FileMaker Pro 7 VLA upphör


Den 22 september 2005 upphör alla VLA/SLA/EVLA/ESLA etc. eller andra licenser som har anknytning till FileMaker Pro 7 att säljas.

Successivt som nya produkter från FileMaker lanseras upphör motsvarande produkts VLA/SLA/EVLA/ESLA etc att säljas för respektive språk.

Källa: Trigono AB