FileMaker Pro 8 nu för leverans i svensk version!

FileMaker Pro 8 nu för leverans i svensk version!


Nya FileMaker Pro 8 finns nu även i svenskspråkig version. Denna går även att ändra till andra språk vilket gör det enkelt att skifta språk i gränssnittet efter behov.

FileMaker Pro 8 Advanced
Utvecklarversionen heter numera FileMaker Pro 8 Advanced och erbjuder samma funktionsuppsättning som FileMaker Pro 8 och dessutom helt nya möjligheter att anpassa databaslösningar. Anpassningsbara menyer som gör det möjligt att skapa ännu mera användarvänliga lösningar med helt egna menyer, menyalternativ och kortkommandon samt knyta script till alla menyalternativ är några av nyheterna som är unika för denna version.

Källa: Trigono AB