FileMaker Server 5.5

FileMaker Server 5.5


För att matcha det ökande plattformsutbudet inom organisationer har FileMaker Inc. introducerat stöd för Linux (Red Hat-certifierat) i FileMaker Server 5.5. Linux är en stadigt växande serverplattform, särskilt för arbetsgrupper. FileMaker Server 5.5 kommer även att kunna köras på Windows 2000 (med logotypcertifiering),Windows NT, Mac OS X (äkta Cocoa-tillämpning) och Mac OS 8.1 eller senare. För att bättre bemöta vanliga IT-administrativa krav kommer FileMaker Server
5.5 att ha behörighets-kontroll av gäster enligt Windows nätverksdomänsystem samt ha stöd för LDAP-protokollet för katalogtjänster (lightweight directory access protocol). I övrigt kan FileMaker Server vara värd för upp till 125 databaser samtidigt. Servern tillåter dessutom 250 samtidiga användare att dela på informationen.