Film om FileMaker 13

Film om FileMaker 13

Här är en svensk Youtube-film som visar och berättar vilka möjligheter som finns med den nya FileMaker-13-plattformen.