Fotografiska valde Blå Boken / P1 Datakassa

Fotografiska valde Blå Boken / P1 Datakassa

PositionEtt är mycket stolta över att fått leverera vårt kassa- och bokningssystem Blå Boken / P1 Datakassa med kassakopplade kortterminaler till Fotografiska. Direkt vid premiäröppningen var det full tryck i alla kassor och redan efter två veckor har över 20 000 besökare inpasserat.

Det nyöppnade Fotografiska Museet, i Stora Tullhuset i Stadsgårdshamnen, är inget vanligt museum. Det är en internationell mötesplats för kunskap och upplevelser kring fotografins oändligt många uttryck och betydelser i dåtid, nutid och framtid.

http://fotografiska.eu/