Från XP till Windows 7?

Från XP till Windows 7?

Använder ni FileMaker Pro 10 på PC med operativsystemet Windows XP?

Tag kontakt med PositionEtt för rådgivning innan du uppgraderar till Windows 7.