Hallå där Annelie!

Hallå Annelie Porseryd, HR-ansvarig på PositionEttVad menas egentligen med HR som marknad och hur får man medarbetarna att trivas och känna stolthet? Annelie berättar hur PositionEtt arbetar för att få till en arbetsplats där alla ska kunna växa, utvecklas och ta ansvar.

Du brukar ofta prata om HR som marknad – vad menar du med det egentligen?

– Både som säljare och när man jobbar med personalfrågor har man samma fokus – att locka till sig människor vare sig det handlar om kunder eller medarbetare. Min utgångspunkt är alltid att medarbetarna är varumärkets viktigaste ambassadörer. Vi pratar ofta jobb med människor vi möter i olika sammanhang. Trivs du, gillar din arbetsgivare och berättar bra saker blir det trovärdigt på ett annat sätt. Det finns inget som slår det när det kommer till varumärkesbyggande.

Hur får du medarbetarna på PositionEtt att känna stolthet och gemenskap?

– Ärlighet, öppenhet och transparens är nyckelorden och att det känns meningsfullt att arbeta just här. Vi tror på frihet under ansvar, att få vara med och påverka, bli sedd och räknas som viktig. Vi vill att alla ska kunna växa, utvecklas och ta ansvar. Det är också något som uppskattas när vi rekryterar nya medarbetare.

Det är också viktigt att komma ihåg att det behöver finnas en tanke bakom det vi gör. Att vi lägger tid på strategiarbete och att hitta metoder och verktyg som driver både verksamhetens och medarbetarnas utveckling framåt.

Vilka är dina bästa tips för att skapa en arbetsplats där alla trivs?

– Kommunikation och delaktighet genom kontinuerlig dialog och att visa resultaten av det vi pratar om. Lyft fram positiva saker och beröm varandra, men våga också ta tag i jobbiga situationer direkt innan det hinner växa sig för stort. Var ärlig och rak, det kommer man långt med eftersom det handlar om att bygga förtroende och tillit. Relationen till andra medarbetare och arbetsgivaren är som alla andra relationer – det handlar om att vårda den och att både ge och få.

Publicerad: 2021-12-15