Handikappförbunden väljer P1 Kundregister

Handikappförbunden väljer P1 Kundregister


Handikappförbundens samarbetsorgan har valt P1 Kundregister som ett stöd i sin verksamhet.

Handikappförbundens samarbetsorgan är en paraplyorganisation som består av en rad handikappförbund. Uppdraget är att vara handikapprörelsens enade röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter. Idag är 37 av landets handikappförbund medlemmar i samarbetsorganet. Det finns också samarbetsorgan för handikappföreningar i län och kommuner. Dessa är fristående från Handikappförbundens samarbetsorgan men samarbetet är tätt.