Hög tid att byta till Bg Max för OCR

Hög tid att byta till Bg Max för OCR

Bankgirots Inbetalningsservice-OCR med pappersredovisning stängs 30 sept 2013. Kör du ett FileMaker-system med OCR-avier eller fakturor måste du byta till den nya tjänsten Bankgiro Inbetalningar. Det nya fil-fomatet som ditt system måste kunna läsa in heter Bg Max och ger mycket mer detaljerad information om varje betalning.PositionEtt har implementerat det nya ORC-formatet från Bankgirot i flera av våra program som P1 Prenumeration, P1 Medlem och P1 Projektsystem. Vi har även byggt in Bg Max hos många kunder som har skräddarsydda FileMaker-system för fakturering och inläsning av betalningsfiler från Bankgirot.

Länkar till mer information hos Bankgirot
Inbetalningsservice OCR - Tjänsten stängs 30 september 2013
FAQ  om avvecklingen av Inbetalningsservice OCR
PDF om stängningen
Om Bankgiro Inbetalningar
Broschyr om Bankgiro Inbetalningar