Installera FileMaker 7-uppgraderingen innan 17/9

Installera FileMaker 7-uppgraderingen innan 17/9

Du måste INSTALLERA FileMaker 7-uppgraderingen innan den 17:e September. (Pro och Server)

Den 17:e september upphör uppgraderingskampanjen till FileMaker 7. Kampanjen innefattar att uppgradera äldre versioner av FileMaker än den näst senaste, till den senaste versionen. Efter detta datum kan en uppgradering fortfarande köpas, men den kan endast användas till att uppgradera FileMaker Pro 6 eller FileMaker Server 5.5.

Uppgradering till FileMaker 7 från äldre versioner (äldre versioner än Pro 6.0 och Server 5.5) måste utföras innan den 17:e september. Efter detta datum kommer tjänsten för konvertering av installationskoder att stängas på webben. Eftersom denna tjänst även nyttjas av supportavdelningen, blir det tekniskt omöjligt att använda uppgraderingen till någon tidigare version än FileMaker Pro 6.

Följande gäller:

Om du har FileMaker Pro 5.0 eller 5.5 måste du gå in på webbplatsen som anges i kartongen (bladet "Information angående uppgraderingskvalifikationer") och hämta ut en ny installationskod innan den 17:e September. När du kommit till rätt adress i webbläsaren, anger du först "FileMaker Pro v7.0 Upgrade Assistant" och därefter "Enter your electronic proof of purchase".

Om du har FileMaker Pro version 2.1/3.0/4.0/4.1 måste du ta kontakt med Studentlitteratur Software Support före den 17:e september.

Om du har FileMaker Server version 3.0 eller 5.0 måste du ta kontakt med Studentlitteratur Software Support före den 17:e september.

Källa: Studentlitteratur Software