K+ väljer PositionEtt

K+ väljer PositionEtt


Företaget Kontakt Plus AB har valt PositionEtt som affärssystemleverantör.

Kontakt Plus AB är ett företag i mediabranschen och är specialister på annonsförsäljning, projektledning, annonsproduktion med tillhörande traffic och fakturering