Kassalagen och P1 Datakassa

Kassalagen och P1 Datakassa

I mitten av januari 2009 klubbades den nya kassalagen igenom i Riksdagen. I samband med det fick vi tillgång till den definitiva specifikationen för att anpassa vårt datakassasystem efter lagens krav.

Läs mer om lagen och hur den påverkar dig som butiksinnehavare här:

Skatteverket om nya kassaregisterlagen

Aktuell status

Vi är nu klara med anpassningarna i programmet. I skrivande stund är vi i slutfasen av att integrera Datakassaprogrammet med den s k kontrollenheten som enligt lagen är obligatorisk. När vi är färdiga med all programmering och integration går vi in i en testfas som beräknas vara slutförd innan semestern.

Enligt vår interna tidplan ska vi ha lämnat vår självdeklaration till Skatteverket och blivit bekräftade som godkänd leverantör i inledningen av hösten 2009. Vi kan då påbörja uppgraderingen av våra befintliga kunder och genomföra nyinstallationer.

Eftersom vi kommer att ha en hård belastning på vår leveransavdelning under höstmånaderna, är vi tacksamma om du anmäler ditt intresse av uppgradering eller nybeställning av P1 Datakassa innan juli månad.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har ytterligare frågor eller funderingar runt P1 Datakassa.