Kassaregisterrådet

Kassaregisterrådet

Positionett AB är medlem i Almega ITs kassaregisterråd. Ett branschråd för tillverkare och leverantörer.