Lön Light 2015 släppt!

Lön Light 2015 släppt!

Nu har vi släppt 2015 års version av Lön Light med ännu fler nya funktioner.

- Lättare uppdateringsfunktion
- Fler abonnemangstyper (30-, 40 löntagare)
- Automatisk uträkning av sjukavdrag, sjuklön, VAB m m
- Automatisk beräkning av procentuellt påslag av semestertillägg för timanställda
- Kompsaldofunktion på löntagare och lönespecifikation
- Deltidsfunktion
- Kopiera löntagares uppgifter från ett företag till ett annat företag
- OB fält 1-4 går att byta till valfri ledtext
- Förbättring av utskrifterna Rapport och Fördelning
- Personnummer funktion om svenskt personnummer saknas
- Arbeta med antal för kostförmån