Lön Light 2015.2 lanserad

Lön Light 2015.2 lanserad

 

Ny funktioner

- Lättare hantering av sjuklön, kalenderfunktion
- Eget fält för karensdag
- Lättare hantering av vab, kalenderfunktion
- Lönekörning, skapa alla löner med en knapptryckning
- Lättare hantering av timlöner
- Exportfil till FORA

Du vet väl om att vi har instruktionsfilmer som visar olika funktioner i Lön Light. Klicka här