Mångkulturellt centrum väljer P1 Blå Boken

Mångkulturellt centrum väljer P1 Blå Boken

Mångkulturellt Centrum har valt systemet Blå Boken för att hantera besök och bokningar samt kassa.

Mångkulturellt centrum är ett forum för forskning, kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring migration och social och kulturell mångfald.

För mer info om Mångkulturellt centrum , besök www.mkc.botkyrka.se/

Vill ni veta mer om Blå Boken, klicka här