Microsoft Terminal Services och Citrix MetaFrame

Microsoft Terminal Services och Citrix MetaFrame

Som ett led i FileMaker Inc's strävan att nå ut till en bredare massa lanseras nu förbättrat och uttalat stöd för terminalserverlösningar. För dig som vill använda FileMaker Pro i ett terminalsystem finns nu praktisk information att ladda ned från FileMakers webbplats. FileMaker Pro 5.5 kan användas tillsammans med Citrix MetaFrame 1.8 för Windows 2000 Server och
Microsoft Windows 2000 Terminal Services. Att driftsätta FileMaker Pro-tillämpningar med hjälp av Citrix eller Terminal Services kan hjälpa organisationen att spara stora pengar.