Mina Sidor är här

Vi förändrar vår värld!


Mina Sidor på PositionEtt

I slutet av maj lanserade PositionEtt Mina Sidor. Ett nytt sätt att kommunicera och hantera ärenden.

Mina sidor ger en helt annan flexibilitet än det tidigare mejlbaserade ärendehanteringssystemet. Till en början har ett prioriterat urval gjorts där ca 500 kunder och kontakter har bjudits in att ha ett konto på Mina sidor och fler kunder kommer att erbjudas tillgång vid behov.

– Efter att ha loggat in på Mina sidor går det att skapa nya ärenden, uppdatera aktuella ärenden och se historiska ärenden. Tanken är att det i förlängningen även ska gå att hantera sina kontaktuppgifter, se fakturor eller kommunicera med oss i löpande projekt. Det ska bli vad vi kallar en kundyta där kunderna kan interagera direkt med oss, säger Jonas på PositionEtt.

Det tidigare ärendehanteringssystemet byggde på att kunden mejlade till en supportbrevlåda varvid ett ärende skapades som sedan delegerades vidare till rätt resurs internt.

– Mina sidor är ett betydligt mer flexibelt verktyg än det tidigare tredjepartssystemet. Den långsiktiga planen är att det inte bara ska bestå av en supportdel utan utvidgas till fler funktioner och än mer direktkontakt med våra kunder. I vårt eget system är det enkelt att se historiken från lång tid tillbaka i realtid vilket underlättar vid behandlingen av ett ärende, säger Jonas.

En annan stor fördel är att alla medarbetare på PositionEtt nu har direkt tillgång till alla ärenden så snart de kommer in och antingen kan besvara dem själv eller komma med värdefull input. Förhoppningen är att kunderna på så sätt ska få snabbare, mer adekvat hjälp.

– Vi försöker helt enkelt kapa onödiga steg i processen. På det här sättet får vi fler ögon, fler händer och en tydligare kommunikationsstrategi. Som kund får du en VIP-ingång, en direktkanal till alla medarbetare, för att få den assistans du behöver. När du behöver den.

Publicerad: 2022-06-15