Minimus 1.60 - ny version

Minimus 1.60 - ny version

Minimus 1.60
En ny version av det populära journalprogrammet Minimus finns nu som hanterar rapportering av diagnoser och åtgärdskoder till Socialstyrelsen.

I sent skede 2007 fick vi veta att Socialstyrelsen vill att diagnoser och åtgärder skall rapporteras årligen för varje besök. Detta har enligt dem varit obligatoriskt i flera år, men pga olika skäl har Socialstyrelsen inte framhärdat i att erhålla denna statistik. Denna rapporteringsskyldighet är lagstagdad och har inget med arvoderingen att göra. Denna rapportering omfattas inte heller av någon tystnadsplikt; inrapporteringen omfattar:

Personnummer, Hemort, Klinik, Besöksdatum, Samtliga diagnoser och Samtliga åtgärdskoder.

Tekniskt skall alltså alla besök med upp till 8 diagnoser (enl ICD10) och 12 åtgärdskoder exporteras ur Minimus, dock inte alls enligt samma format som arvoderingsfilen till SLL. Exporten skall ske i Excelformat (alternativt som en specificerad textfil) och sedan skickas på diskett i rekommenderat kuvert till Socialstyrelsen, eller skickas dit över nätet med särskilda krypteringsprogram.

Vi har nu en ny version av Minimus som hanterar denna rapportering genom att framställa önskad exportfil. Det går alltså med utgångspunkt från besöken att skapa en exportfil via en knapptryckning, som skapar en fil som man direkt kan skicka till SoS.

En annan viktig ny funktion i Minimus är att man även kan ha kombikakod direkt på patienten. Mycket bra funktion när man har vikarie.

Läs mer om Minimus