MYCKET VIKTIG INFO

MYCKET VIKTIG INFO

OS X Mavericks

I nuläget finns ingen garanti för att våra program stöds i den senaste versionen OS X Mavericks v10.9

FileMaker garanterar endast kompabilitet med FileMaker 12v5.

För mer information kontakta oss på
08 545 870 50/08 522 531 31.