Nu lanseras FileMaker 8

Nu lanseras FileMaker 8

Under pågående FileMaker Developer Conference i Phoenix, Arizona har FileMaker, Inc. lanserat nya FileMaker Pro 8. Kännetecknande för den nya versionen är att det nu finns nya sätt att dela med sig av information som lagras med FileMaker.

Skapa PDF:er och Excel-ark direkt från FileMaker
Med FileMaker Pro 8 kan man skapa Adobe PDF och Microsoft Excel-dokument direkt från FileMaker. På så sätt kan människor utanför din arbetsgrupp dra nytta av material som du sammanställt, lagrat eller på annat sätt bearbetat i FileMaker. PDF-dokumenten har givetvis exakt den layout du vill visa upp och möjligheten att skapa Excel-filer (.xls) gör FileMaker ännu mer flexibel än tidigare.

Ny utvecklarversion av FileMaker
Utvecklarversionen av FileMaker heter numera FileMaker Pro 8 Advanced och denna erbjuder samma funktionsuppsättning som FileMaker Pro 8 och dessutom helt nya möjligheter att anpassa databaslösningar. Anpassningsbara menyer gör det möjligt att skapa ännu mera användarvänliga lösningar med helt egna menyer, menyalternativ och kortkommandon samt knyta script till alla menyalternativ. Tooltips ger ännu mera intuitiva databaser och tillämpningar . Utvecklare kan dessutom spara massor av tid genom att återanvända fält och tabeller - klippa och klistra mellan databaser utan att importera poster!

Källa: Trigono AB