Nu levereras FileMaker Mobile 7

Nu levereras FileMaker Mobile 7


Med FileMaker Mobile 7 kan du göra mer med de kraftfulla databasfunktionerna i FileMaker Pro 7 och skapa ett fullödigt databassystem för bordsdator och handdator som gör det lätt att hantera information på resande fot.

Några av nyheterna i FileMaker Mobile 7:
• Stöd för Palm OS 5.2 och Windows Mobile 2003
• Synkronisering av flera handdatorer mot en och samma enanvändardatabas
• Möjlighet att synkronisera med runtime-tillämpningar skapade med FileMaker Developer 7
• Möjlighet till automatisk exekvering av manus före och efter synkronisering

Ägare av FileMaker Mobile 2.x kan dra nytta av den rabattkupong på 180:- som finns i boxen.

Källa: Studentlitteratur Software