Ny certifiering igen

Ny certifiering i Claris FileMaker!


Claris FileMaker Certified Developer

Ny certifiering enligt Claris FileMaker Certification till PositionEtt AB

Vi gratulerar!

Idag gratulerar vi Leonard till att idag 2022-09-01 klarat av sitt certifieringsprov och kan därmed tituleras certifierad utvecklare!

Läs mer om FileMaker Certified Developer hos Claris.

 


De flesta av våra utvecklare och projektledare har arbetat med FileMaker™ på heltid i flera år. Många av våra utvecklare är certifierade i ett flertal versioner. Vår ambition är att alltid ha utvecklare som är certifierade enligt senaste version av Claris FileMaker Certified Developer. Vi kan ge dig tips och professionella råd om hur du når framgång i ditt IT-projekt.

Publicerad: 2022-09-01