Nya bankformat P27

Nya bankformat kräver uppdatering


P27 ISO 20022

Centralbankerna i Norden är på gång att byta filformat. För att övergången ska ske så smidigt som möjligt har PositionEtt byggt en teknisk lösning i form av en återanvändbar modul som lätt kan integreras i ditt affärssystem.

ISO 20022 heter den internationella standarden för elektroniska finansiella transaktioner. Den används för att garantera att elektroniska finansiella transaktioner är kompatibla mellan olika system och plattformar. Syftet är att minska manuella fel och öka effektiviteten, samtidigt som det är möjligt att samla in och analysera data.

P27 är ett samarbete mellan centralbankerna i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Det är en gemensam, nordisk digital betalningsplattform som tillåter både inhemska och internationella betalningar i olika valutor. Betalningarna, till exempel i realtid, till och från både företag och privatpersoner görs möjliga via banken eller andra betaltjänstleverantörer.

För Sveriges del innebär det att P27 kommer att ersätta de nio betalningsplattformar som finns i dag, däribland Bankgirot, för att få en säkrare och billigare direktkommunikation med banken.
– I praktiken innebär det att det inte längre kommer att gå att skicka några filer alls till exempelvis Bankgirot, utan alla filer ska skickas till din bank, som i sin tur kommer att skicka alla återrapporter till dig, säger Thomas Ljungdell, utvecklare på PositionEtt. Skillnaden mellan gårdagens hålkortsbaserade filer och morgondagens P27-filer är astronomisk. Ska jag göra en jämförelse så tänk från häst och vagn till elbil.

Nya format och tjänster

När P27 träder i kraft kommer också landspecifika tjänster och unika bankformat att fasas ut och ersättas av nya. Företag som arbetar med de gamla formaten kommer då behöva anpassa sin verksamhet för att kunna fortsätta genomföra godkända betalningar med hjälp av de nya, standardiserade formaten och tjänsterna.

– De företag som påverkas mest i nuläget är de som använder filkommunikation med banken, det vill säga de som exporterar filer från affärssystemet. Det är nämligen filformaten för utbetalningar till leverantörer, löner och även återrapportering av inbetalningar som nu byts ut till ett annat filformat, säger Thomas.

När bankerna byter system gäller det därför att snabbt se till att anpassa ditt affärssystem. Om bolaget får in flera tusen in- och utbetalningar per dygn måste det fungera. Annars blir det katastrof.

PositionEtt har därför tagit fram en teknisk lösning i form av en återanvändbar modul som går att integrera med PositionEtts olika programvaror i samråd med kunden. För kunder som redan använder appar från PositionEtt kommer det inte att märkas någon skillnad alls så länge appen är uppdaterad till den senaste versionen där modulen redan är inbyggd.

– De kan fortsätta att läsa in sina betalfiler, som är generade från fakturor skapade i appen, och allt fungerar precis som tidigare, säger Anders Stafverfeldt, säljare, PositionEtt. I våra skräddarsydda system går det enkelt programmera in modulen vid behov.

– När P27 är på plats i din affärslösning kommer ekonomiflödet bli smidigare, säger Thomas. Plussidan som systemadministratör är att du får betydligt mer information om varje transaktion. Det har till exempel blivit mycket lättare att spåra betalningar än tidigare eftersom varje fil nu klart och tydligt är markerad med namn, adress, bank och belopp.

 

FAKTA P27

•    Ökad konkurrens mellan olika betaltjänster kan minska kostnaderna för företag och konsumenter.
•    Ökad säkerhet kan minska risken för bedrägerier och säkerställa att transaktionerna är säkra.
•    Ökad effektivitet kan minska risken för bedrägerier och säkerställa att transaktionerna är säkra.
•    Ökad kundnytta. P27 gör det enklare för företag och konsumenter att utföra elektroniska betalningar.
•    Ökad innovation. P27 gör det möjligt för företag att utveckla nya tjänster och produkter.

Läs mer på Våra tjänster

Publicerad: 2023-02-20