BG Max och Total IN fasas ut

Nya bankformat kräver uppdatering


P27 ISO 20022

Bankerna i Sverige är på gång att byta filformat. För att övergången ska ske så smidigt som möjligt har PositionEtt byggt en teknisk lösning i form av en återanvändbar modul som lätt kan integreras i ditt affärssystem.

ISO 20022 heter den internationella standarden för elektroniska finansiella transaktioner. Den används för att garantera att elektroniska finansiella transaktioner är kompatibla mellan olika system och plattformar. Syftet är att minska manuella fel och öka effektiviteten, samtidigt som det är möjligt att samla in och analysera data.

P27 är ett nytt projekt tillsammans med Bankgirot som ska fokusera på att bygga en modern svensk infrastruktur för betalningar, i nära samarbete med svenska banker. Det betyder att vissa tjänster och produkter kommer att fungera annorlunda jämfört med i dag och förändringarna kommer att ske stegvis.

När bankerna byter system gäller det att snabbt se till att anpassa ditt affärssystem. PositionEtt har därför tagit fram en teknisk lösning i form av en återanvändbar modul som går att integrera med PositionEtts olika programvaror i samråd med kunden.

Pain, som står för payment initiative, handlar om utbetalningar. Den ingår i dag i appen Lön Light, men går att modularisera så att den även går att bygga in i andra appar eller skräddarsydda FileMakersystem vid behov.

Camt.054-filer rör inbetalningar och går att få inbyggt i alla appar och skräddarsydda FileMakersystem som hanterar inbetalningar. Camt.054 ersätter bland annat filformaten för Bankgirots BG Max och PlusGirots Total IN.

För kunder som redan använder appar från PositionEtt kommer det inte att märkas någon skillnad så länge appen är uppdaterad till den senaste versionen där modulen för inläsning av Camt.054-filer redan är inbyggd.

FAKTA P27

•    Ökad konkurrens mellan olika betaltjänster kan minska kostnaderna för företag och konsumenter.
•    Ökad säkerhet kan minska risken för bedrägerier och säkerställa att transaktionerna är säkra.
•    Ökad effektivitet kan minska risken för bedrägerier och säkerställa att transaktionerna är säkra.
•    Ökad kundnytta. P27 gör det enklare för företag och konsumenter att utföra elektroniska betalningar.
•    Ökad innovation. P27 gör det möjligt för företag att utveckla nya tjänster och produkter.

Läs mer på Våra tjänster

Publicerad: 2023-10-03