Nya sökmöjligheter i Arkiv Gävleborgs databaser på webben!

Nya sökmöjligheter i Arkiv Gävleborgs databaser på webben!

PositionEtt har hjälpt Arkiv Gävleborg att förbättra och utöka de publika sökmöjligheterna i deras mycket omfattande arkivdatabaser.

Sökfunktioner och presentation av arkivdatabasen har utökats så att man på ett bättre sätt kan hitta och även se innehållet i varje arkiv. Helt nytt är att hela den fantastiska samlingen av fanor och standar från Gävleborgs län finns nu sökbar på internet, med bild och annan information. FileMaker och PHP används för att göra detta möjligt på webben.

Arkiv Gävleborg använder FileMaker för sina arkiv
Gå till söksidan hos Arkiv Gävleborg

Arkiv Gävleborg förvarar arkivmaterial  åt föreningar, företag och privatpersoner. Det rör sig om ca 5 500 olika arkiv fördelat över ca 3 000 hyllmeter. Utöver detta finns ca 600 fanor och standar, 20 000 fotografier, 2 500 affischer och även en hel del föremål.

Syftet är att bevara länets förenings- och företagshistoria och att tillgängliggöra den för forskning, vilket kräver bra sökvägar till materialet.