Nyanställningar på PositionEtt

Nyanställningar på PositionEtt

Tre nya medarbetare anställda senaste halvåret

Webben
Att integrera FileMaker-databaser med webben och internet på olika sätt blir mer och mer efterfrågat. I höstas förstärkte vi vår web-utvecklingsavdelning med Tomas Hellberg. Tomas är mycket skicklig web-programmerare med breda kunskaper inom bl a PHP, Java och HTML. I dag har vi tre medarbetare som har webben som sitt arbetsområde.

Support
På supportsidan har vi rekryterat Annicka Johnsson som kommer från utbildningsbolaget Apis där hon varit anställd under nio år och haft flera olika tjänster. Hon har varit ekonomiansvarig, fungerat som projektledare inom IT och varit koordinator inom flera olika områden. Annicka håller för fullt på att lära sig våra produkter för att kunna ge bästa möjliga användarsupport till våra kunder.

Projektkoordinering
Nu under mars har vi också förstärkt med en helt ny roll som vi saknat tidigare. Görel Hultgren Wallin är vår nya projektkoordinator. Hon kommer från rekryteringsföretaget A-Search där hon haft en koordinerande roll. Hennes uppgift hos oss blir att fungera som en länk mellan våra konsulter och våra kunder för att se till att projekten levereras enligt plan.