Nyheter i P1 Annons

Nytt i P1 Annons!


P1 Diarium har nya symboler som underlättar arbetet

Språkstöd med engelska och svenska som standard och automatiserat faktureringsflöde och arvodesberäkning är några av nyheterna i senaste versionen av P1 Annons som släpptes i juni.

En het nyhet i den senaste versionen av P1 Annons är att appen nu har språkstöd där svenska och engelska är standard, men funktionen är även förberedd för att lägga in andra språk vid behov.

– Det här innebär att P1 Annons kan användas av mediaägare med säljkårer i flera länder. Alla arbetar i samma system och nyttjar samma resurser i form av produkter och priser, men på sitt eget språk, säger Fredrik Isaksson på PositionEtt. Fördelen med att använda ett och samma system oavsett land är att det går att få försäljningsstatistik från alla enheter centralt. Säljarna kan jobba i sin lokala valuta, men resultatet räknas om till den valuta ägarna väljer, till exempel SEK.

Ett säljbolag eller mediahus är ofta klara med årets försäljning i oktober och börjar fokusera på nästa år. Det innebär att det kommande årets perioder och utgivningsplaner för digitalt och print måste läggas in i P1 Annons. De funktionerna har nu förenklats och förbättrats.
– Nu räcker det med en knapptryckning för att skapa nya perioder för alla digitala utgåvor på en gång, säger Fredrik Isaksson. När det gäller print måste utgivningsplanerna fortfarande läggas in titel för titel, men även här har tekniken för att skapa det nya året förbättrats, framför allt när det gäller att lägga in utgivningsdatum.

Automatiserat faktureringsflöde

Printannonser faktureras normalt efter utgivning. P1 Annons har automatiserat flödet genom att låta systemet själv söka fram bokningar för alla titlar som har publicerats efter utgivningsdatum plus tre eller fem dagar beroende på hur snart efter utgivning som faktureringen sker. Alla bokningar prickas av automatiskt och sedan skapas fakturor. P1 Annons hanterar hela flödet automatiskt, inklusive överföring av bokföringsunderlag till ekonomisystem om sådan koppling finns.

– Vi har dessutom byggt in felkontroller vilket innebär att en rapport automatiskt skickas ut om funktionen upptäcker att något fattas eller inte stämmer. Det gäller till och med om marginalberäkningarna är fel, säger Fredrik Isaksson.

Digitala annonser faktureras ofta en gång i veckan och det går att ställa in hur ofta man vill att den automatiserade funktionen ska ske. Systemet söker då fram print och digitalt samtidigt efter ett fastställt tidschema.
– Den digitala bokningen har också förbättrats så att det går att se alla annonsformat i en graf/kalender och på så vis lätt kan se vad och när något är ledigt och boka genom att dra och släppa. Det är en väldigt populär funktion bland våra användare.

Fakturaväxel och arvodesberäkning

P1 Annons är även integrerad med en fakturaväxel, Inexchange, som sköter distributionen åt kunden. Väljer man till denna tjänst räcker det med att skicka en fil med all information inklusive hur fakturorna ska skickas ut, som e-fakturor eller pdf via mejl, till Exchange och sedan sker resten automatiskt.

– Allt sammantaget gör att det går att effektivisera, minska antalet fel, sänka sina kostnader, spara tid, pengar och möda och få ett bättre cashflow för företaget. Det går i princip att spara in 1–2 tjänster, säger Fredrik Isaksson.
Även arvodesfaktureringen går att automatisera. Den är till för säljbolag som jobbar på uppdrag av mediaägare.

– Arvodesberäkningen innebär att systemet tittar på alla bokningar och all försäljning, vilka titlar som hör till vilken uppdragsgivare, hur avtalet ser ut och sedan beräknar arvodet. Därefter skapas arvodes- och provisionsfakturor som skickas till uppdragsgivaren. Det är ett ganska krävande jobb att ställa in systemet efter varje uppdrag, men när det väl är gjort aktiveras automatiseringsfunktionen vilket sparar enormt mycket tid, avslutar Fredrik Isaksson.

FAKTA P1 Annons

Det kompletta verktyget för annonsbokning. Anpassat för mediaägare och säljbolag inom annonsering. Hanterar flera olika mediekanaler och former av annonsering med full kontroll över ekonomin.

Läs mer på P1 Annons

Publicerad: 2022-11-02