Nytt mediestöd på gång

Nytt mediestöd på gång


Fredrik och Anders - PositionEtt AB

Den 15 november 2023 beslutade regeringen om en ny lag för mediestöd som träder i kraft 1 januari 2024. Det innebär en ny och osäker framtid för många tidningar. PositionEtt kan hjälpa till vid övergången till en digital tidning genom låsta artiklar, betalväggar och olika typer av betallösningar.

Det nya mediestödet på sammanlagt en miljard kronor är främst tänkt att hjälpa till att betala journalistlöner på redaktioner. En nyhet är att det nu inte spelar någon roll om det är text, ljud eller bild respektive tidning, sändning eller webb. Ytterligare en summa pengar kommer också att avsättas för insatser i svagt bevakade områden geografiskt eller för rapportering på minoritetsspråk.

Syftet med stödet är att ”främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling av hög kvalitet samt främja tillgången på lokal och regional nyhetsförmedling i hela landet”. Distributionsstödet är tänkt att hjälpa till att täcka kostnaderna för att dela ut tidningar, men det omfattar bara 50–60 miljoner kronor. För att hjälpa medier som i dag får stöd att ställa om till de nya reglerna införs också ett övergångsstöd fram till 2028.

Ett tämligen sent beslut om det nya mediastödet är fattat av Riksdag och Regering. Läs mer om förordningen här . Myndigheten för press radio och tv valde ändå att redan i somras skicka ut ett utkast på föreskrifter på remiss till bland annat mediehus. Tanken är att den första ansökningsomgången ska öppna i början av nästa år och att mediestödsnämnden ska kunna fatta beslut om stöd i april 2024.

– Det här kommer troligen innebära att många tidningar väljer att övergå till digitalt format eftersom det inte längre finns ekonomi för att trycka och distribuera, säger Anders Stafverfeldt på PositionEtt. Vi har redan färdiga prenumerationslösningar för betalväggar med olika typer av betallösningar. Även för låsning/upplåsning av webb-artiklar, sajt-inloggning till en yta där det finns premiummaterial eller att nå och läsa tidningen i app på datorn i mobilen eller på paddan.

Preno - ett stöd på vägen

PositonEtts prenumerationstjänst Preno tar hand om allt som har med prenumerationer att göra - nybeställningar, adressändringar, avbeställningar, makuleringar, avisering, kortdragningar, autogirokörningar, inbetalningar, adressfilskörningar, förnyelsehantering, kampanjarbete, rapportering och statistik. Tjänsten är kopplad till P1 Prenumeration, en komplett app för hantering av nummer- eller periodbaserade prenumerationer, prenumeranter, fakturering, rapportering och ekonomi. Det går även att integrera P1 Prenumeration mot olika externa tjänster, till exempel digital läsning via Prenly eller integration mot Wordpressajter.

– Med hjälp av Prenly blir det enkelt att publicera och distribuera digitala magasin, säger Anders Stafverfeldt. P1 Prenumeration styr inloggningen som kan ske antingen via e-post och lösenord eller kund- och prenumerationsnummer. Vi har redan många tidningstitlar som är anslutna till Prenly via oss.

Det nya mediestödet omfattar fem stödformer:

  • Allmänt redaktionsstöd
  • Utökat redaktionsstöd
  • Distributionsstöd
  • Övergångsstöd
  • Stöd för tidningsdistribution vid varannandagsutdelning av post

Det nya mediestödet är teknikneutralt. Mediets innehåll kan bestå av text, ljud, bild och rörlig bild och inkluderar bland annat dagspress, webbtidningar och gratistidningar.


Anders Stafverfeldt

Anders Stafverfeldt

Försäljning

08-545 870 60

Publicerad: 2023-12-14