Nytt utvecklingsuppdrag

Nytt utvecklingsuppdrag


PositionEtt har fått i uppdrag att utveckla ett system för en modellagentur som ska hantera modeller och bokningar med mera.