Om Preno

Låt Preno ta hand om prenumeranterna


Låt Preno sköta kundtjänst, avisering och ekonomi. Du väljer själv hur engagerad du vill vara och kan även utföra egna kundtjänstärenden.

Låt Preno sköta kundtjänst, avisering och ekonomi. Du väljer själv hur engagerad du vill vara och kan även utföra egna kundtjänstärenden.

Preno tar hand om allt som har med prenumerationer att göra - nybeställningar, adressändringar, avbeställningar, makuleringar, avisering, kortdragningar, autogirokörningar, inbetalningar, adressfilskörningar, förnyelsehantering, kampanjarbete, rapportering och statistik. Tjänsten är kopplad till PositionEtts app P1 Prenumeration.

– I dag har vi hand om 11 titlar, både print och digitalt, och fler är på väg in, säger Anders Stafverfeldt, på PositionEtt. Den största fördelen för ett förlag eller en tidningsutgivare är att det blir ordning och reda. Vi kan systemet utan och innan och samtidigt går det att spara mycket pengar. Istället för att ha en anställd som jobbar halvtid med prenumeranterna utför vi samma arbete på kanske 1,5 timme i veckan eller en dag i månaden. Det som skiljer oss från våra konkurrenter är att vi har en helhetslösning och alltid släpper in våra förlagskunder. Vill de jobba i P1 Prenumeration får de göra det.

Debiterar efter faktisk tid

Anette Gillström, projektledare och appansvarig för P1 Prenumeration, arbetade tidigare för en konkurrent till Preno.

– Vår styrka är att vi har en personlig kundtjänst med ett fåtal namngivna personer. Hos oss kan våra uppdragsgivare få reda på vad deras kunder hört av sig om utan att behöva betala för jättedyra undersökningar. Den möjligheten finns inte på stora callcenter.
I de stora prenumerationssystemen kan förlagen bara se, men inte röra, sin databas. I P1 Prenumeration kan man både vara inkopplad och göra enkla ärenden själv, vilket några kunder också gör, även om Preno fortfarande står för de större jobben.

– Vi dokumenterar alla samtal och mejl och skickar veckovisa rapporter där vi specificerar exakt vad vi har gjort till de kunder som så önskar, säger Anette. Vi debiterar enbart för den tid vi lägger ner på att besvara och behandla telefonsamtal och mejl. Kommer det inga samtal eller mejl under en vecka betalar man heller inget.

Den stora utmaningen för förlagen är att få kunderna att fortsätta att prenumerera. Om den första förnyelseavin inte betalas finns möjlighet att lägga till ett personligt meddelande när den andra påminnelseavin går ut för att motivera kunden att agera.
– Jag har inte sett den funktionen hos någon annan aktör. Vi stämmer också alltid av upplagan och flaggar upp om något har hänt så att förlaget kan se över den och korrigera innan adressfilen skickas till tryckeriet. Våra konkurrenter har automatiserat det steget och har inte den manuella kontrollen längre.

Tar över vid sjukdom och semester

Det är också en styrka för kunderna att veta att även om de har valt att sköta sin prenumerationshantering på egen hand kan Preno snabbt ta över vid till exempel sjukdom eller semester.

– Vi hade ett sådant fall i våras då en prenumerationsansvarig medarbetare på en tidning plötsligt blev sjuk och tvungen att gå på dagen. Hon var den enda som kunde arbetsuppgifterna. Vi hade några möten med henne och sedan tog vi över kundtjänst och ekonomi omgående för vi kan ju systemet. Nu är hon tillbaka igen, men de har låtit uppdraget ligga kvar hos oss, säger Anette.
En annan styrka är att systemutvecklarna sitter på samma plats som kundtjänst. Önskar kunden något unikt på sin webbplats går det att lösa på några dagar.

– Det senaste är att vi har byggt in autogiro där det ska dras pengar varje månad. Allt för att kunna ta in kunder som har en gammal prenumerationsstock som redan ligger på autogiro, säger Anders.
Anette försöker även få förlagen att jobba mer med recurring payment, då ett bestämt belopp dras från kundens betalkort varje månad.

– Den yngre målgruppen vet inte vad autogiro är så det är bra att kunna erbjuda båda alternativen. Ska man nå de yngre måste man jobba även med kortbetalningar. Det finns redan i systemet och kom före autogiro.
Kortbetalningar och Swish har byggts ihop med Swedbank Pay. Det innebär att PositionEtts förlagskunder tecknar avtal med banken och sedan väljer om de vill kunna ta betalt med kort, dra återkommande på kort eller få betalt via Swish.

– Betalningen sker via våra förlagskunders egna webbsidor och hanteras i prenumerationssystemet, men pengarna går direkt till förlaget, avslutar Anders.

 

FAKTA Preno

Preno Prenumerationstjänst

Läs mer på Preno Prenumerationstjänst

Publicerad: 2022-12-15