P1 Datakassa anpassad för kassalagen 2010

P1 Datakassa anpassad för kassalagen 2010

Under början av juni 2009 skickade vi in vår tillverkar-deklararation till Skatteverket. Det innebär att vi nu anpassat P1 Datakassa för att vara ett godkänt kassaprogram och uppfylla den nya datakassa-lagen enligt Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister.