P1 Diarium uppdaterat

Uppdaterad e-postfunktion i P1 Diarium


P1 Diarium har nya symboler som underlättar arbetet

Den 1 oktober införde Microsoft en ny teknik för e-post. PositionEtt har därför byggt in stöd så att det fortsatt ska gå att mejla via Microsoft 365.

Microsoft har sedan länge annonserat att de kommer att sluta stödja den klassiska IMAP-tekniken som gör att det går att komma åt sin e-post var man än är och från valfri enhet. Det innebär att e-post-funktionen kommer att sluta fungera för alla som använder IMAP i P1 Diarium mot Microsoft 365.

– För att underlätta för våra användare av P1 Diarium har vi därför byggt in stöd så att det även i fortsättningen ska gå att mejla via Microsoft 365 med Microsofts nya teknik, säger Anders Stafverfeldt på PositionEtt. För våra befintliga kunder innebär det en uppdatering av P1 Diarium och därefter att en tekniker för Microsoft 365 ställer in det nya sättet att kommunicera med e-post.

Uppdateringen av P1 Diarium innebär också att utgående e-post generellt har blivit mer lättöverskådlig och lättarbetad med större och tydligare arbetsbild. När det gäller inkommande e-post har det skett både prestandaförbättringar och förbättrad navigering till ärende från skriftväxlingar och dokument.

Tvåfaktorsautentiering och fler symboler

I februari 2022 infördes även stöd för tvåfaktorsautentisering som ett tillval för att öka säkerheten. Man får en kod till mobilen via SMS.

– Genom att logga in med både lösenord och en SMS-kod blir det svårare för obehöriga att ta sig in i systemet, säger Anders Stafverfeldt. Vi har också lagt till fler symboler i ärendelistan. B innebär som tidigare att det är dags att kontrollera bevakningen. Med ett X ser man att ärendet har en framtida bevakning. Ett ! innebär sent ärende när det är sagt att ärendet ska besvaras ett visst datum. S står för sekretessbelagt ärende och en länk i slutet av ärenderaden betyder att ärendet hör ihop med ett eller flera andra ärenden.

Genom att trycka på förstoringsglaset när man är inne i ärendelistan går det också enkelt att komma åt ett antal snabbknappar för till exempel klara ärenden, årets ärenden, mina ärenden, sena ärenden med flera.

FAKTA P1 Diarium

Alla ärenden i P1 Diarium diarieförs med dossiéplan och diarienummer och kan bearbetas av både registratorer och handläggare. Programmet kan också anpassas efter kundens önskemål med många inställningsbara fältrubriker och rullgardinsmenyer. Det finns även möjlighet att använda programmet i ett avancerat läge med flera parter, kunna hantera beslut, koppla på händelser och införa ett ökat stöd för bevakningar. Då finns det också stöd för flera olika diarieserier.
P1 Diarium används i dag av ett 30-tal organisationer, bland andra Nordiska museet, Kungliga Musikhögskolan, KK-Stiftelsen och Statens museer för världskultur liksom av flera kommunala bolag.

Läs mer på P1 Diarium

Publicerad: 2022-11-02