P1 Lön Light 2014

P1 Lön Light 2014

 

P1 Lön Light Super lanseras vecka 2 2014

 

I DEN NYA VERSIONEN FINNS FÖLJANDE NYHETER
- E-posta lönespecifikationer i PDF-format

- Skicka skattedeklaration på fil till Skatteverket

- Skicka lönefiler (Swedbank och Bankgirocentralen)

- Hantering av flera företag i samma program

- Konteringsunderlag för bokföring

- Förbättrad semesterberäkning (välj förskott/intjänandeprincip)

- Hantering av förskott och förskottsavdrag

- Lista över förmånsbilar

- Bevakningsfunktion

- Förbättrade summeringar

- Med mera...

Läs mer här