P1 Lön Light kontrolluppgifter för Vista och Windows 7-användare

P1 Lön Light kontrolluppgifter för Vista och Windows 7-användare

INFORMATION, Kontrolluppgifter

I handboken hänvisar vi till att filer för kontrolluppgifter hamnar i P1 Lön Light mappen vilket är felaktigt gällande VISTA och Windows 7 användare i version 2.19 och tidigare.

Microsoft har tagit bort en del av möjligheterna att ändra eller lägga till filer som i Program-mappen där Lön Light finns installerat, nu kan man inte längre skriva i dessa. Windows har löst detta genom att skapa en "skugg"-mapp kallad "Virtual Store" under användaren där filer som programmet skapar placeras istället.

KONTROLLUPPGIFTER 2010

När ni har skapat kontrolluppgiftsfiler gör följande:

För att hitta filerna måste du:
1 Gå till Datorn
2 Klicka på Ordna (längst upp till vänster), välj Mapp- och Sökalternativ, fliken Visning, under Avancerade inställningar klicka i Visa dolda filer (5:e raden uppifrån), Verkställ.
3 Gå till C:/Users/Användaren som kör LL/AppData/Local/VirtualStore/ProgramFiles/LL219PC
4 Här ligger filerna INFO.KU och KURED, de är dessa två filer som skall skickas till Skatteverkets inläsningscentral
5 Om du inte vill visa dolda filer gör som punkt 2 ovan men välj Visa inte dolda filer och mappar (fjärden uppifrån) istället.

Från version 2.20 fram till 2010.2 av P1 Lön Light installeras direkt på hårdisken C:/ och inte i program-mappen. Det innebär att nästa gång du skapar kontrolluppgiftsfiler (år 2010) så kommer dessa att hamna i P1 Lön Light mappen.

Vill du ha hjälp?
Om du vill ha hjälp med detta kan du kontakta oss på 08-545 870 50. Vi kopplar upp oss på din dator och det kostar 295 SEK ex moms.