P1 Medlem Light är född!

P1 Medlem Light är född!Första versionen av programmet P1 Medlem Light lanseras idag. Ända sedan 2002 har en föreningskund haft ett mycket enkelt medlemsregister med fakturering från PositionEtt. Eftersom den leveransen fyllt sin funktion så tillfredställande under så lång tid har vi nu skapat ett program. Det är ett dynamiskt inställningsbart medlemsregister som också är uppgraderingsbart när det lanseras nya versioner. Mindre föreningar och klubbar är användarmålgrupp.

Senaste halvåret har vi haft fem kunder som kört P1 Medlem skarpt. Både som enanvändarversion och med drift på server.

- P1 Medlem Light är ett medlemssystem för hantering av medlemmar, inbyggd e-post, fakturering och inläsning av betalfiler

HUVUDFUNKTIONER
- Hantering av personer, adresser och märkningar
- Olika medlemsavgifter för olika medlemmar
- Fakturering av medlemsavgifter och artiklar
- Inläsning av OCR filer från Bankgiro och Plusgiro
- Massmailsfunktion

Läs mer om P1 Medlem Light