P1 Semesterplanering

P1 Semesterplanering

När du är tillbaks efter semestern är det dags att planera nästa! Ofta saknas ett enkelt verktyg för semesterplanering. Kommer du ihåg den gamla goda tiden med ett papper och ett streck för varje person? Nu finns det. Vi har skrivit ett semesterprogram där alla kan gå in ange önskad semesterperiod (eller annan frånvaro), som sedan godkänns av chefen och presenteras som snygga staplar på bildskärmen. Ger en mycket bra översikt och är enkelt att hantera. Finns i fler och enanvändarversion. Kan lätt byggas in i våra övriga produkter om du vill.

(Produkten är under ombyggnad, lansering av P1 Semesterplanering 2.0 är framflyttad till obestämd framtid.)

Vi rekommenderar alternativet P1 Almanacka.

P1 Almanacka