PositionEtt - ett Gasellföretag 2008

PositionEtt - ett Gasellföretag 2008

Dagens Industri har nu sammanställt årets Gasellundersökning och funnit att PositionEtt AB är ett av Sveriges Gasellföretag 2008. PositionEtt är altså ett av de snabbast växande företagen i Sverige och har levt upp till följande hårda kriterier:

En Gasell

- har offentliggjort minst fyra årsredovisningar.
- har en omsättning som överstiger 10 Mkr.
- har minst tio anställda.
- har de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen.
- har under samma period minst dubblat sin omsättning.
- har ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.
- har i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
- har sunda finanser.

Klicka här för mer information om Sveriges Gaseller