PositionEtt - FileMaker - GDPR - Dataskyddsförordningen

PositionEtt - FileMaker - GDPR - Dataskyddsförordningen

På PositionEtt har vi arbetat med GDPR sedan aug 2017. Vårt fokus har varit att hjälpa våra kunder att rent praktiskt hantera GDPR i sina FileMaker-system

GDPR står för General Data Protection Regulation och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). GDPR är en förordning från EU som kommer att träda i kraft som lag i Sverige 25 maj 2018.

Vad kan PositionEtt erbjuda inom GDPR?

LEVERANSKLARA PROGRAM
Våra leveransklara bransch-anpassade program har inbyggt stöd för GDPR via Privacy by Design (Integritetsskydd). Det innebär att alla våra kunder kan märka upp sina registrerade personuppgifter med vilken laglig grund och vilket syfte som de är lagrade på. På detta sätt kan våra kunder kontinuerligt arbeta med märkning och gallring som krävs enligt GDPR.
Läs mer här

BYGGA IN GDPR-STÖD I FILEMAKER-LÖSNINGAR
Har du en FileMaker-lösning där du lagrar personuppgifter? Då kan vi bygga in Privacy by Design (Integritetsskydd) i ditt FileMakersystem. Vi kan enkelt presentera för dig vad vi erbjuder och hur vi löser det i ditt system. 

REGISTER ÖVER BEHANDLING - P1 GDPR
Dataskyddsförordningen kräver att du för ett register över behandling. Det innebär att du måste har en förteckning över vilka personuppgifter som du lagrar och hur ni har bestämt att ni skall gallra dem. Här har vi en färdigt program.
Läs mer här

FÖRELÄSNINGAR OM GDPR I PRAKTIKEN
Vi håller även föredrag om hur man som företag eller organisation både skall resonera kring och praktiskt arbeta med GDPR.