PositionEtt ställer ut!

PositionEtt ställer ut!Anders och Fredrik är på Museernas Vårmöte på Nordiska Museet där det är 
över 400 deltagare. Vi kommer att träffa både kunder och kundämnen och
berätta om Blå Boken, P1 Datakassa, Biljetto och P1 Diarium.


Läs mer