Pressmeddelande FileMaker 8-familjen

Pressmeddelande FileMaker 8-familjen

Hela den nya FileMaker 8-familjen är komplett

Lund, 1 februari 2006 - I och med att FileMaker Server 8 Advanced och FileMaker Mobile 8 nu finns för omgående leverans är hela den nya FileMaker 8-familjen komplett. FileMaker Server 8 Advanced är den utökade versionen av FileMaker Server 8 som låter administratörer hantera och driftsätta delade FileMaker-databaser över nätverk, intranät eller via Internet - med integration av interna eller externa webbplatser och sammanlänkning av koncernomfattande datakällor via ODBC, JDBC eller XML. FileMaker Server 8 har optimerats så att nyckeluppgifter utförs snabbare, vilket gör att det dagliga arbete som du och dina kolleger utför i FileMaker går smidigare.
   FileMaker Mobile 8, ett tillägg till FileMaker Pro för handdatorer med Palm OS eller Pocket PC, möjliggör inte bara synkronisering mot lokalt lagrade databaser, utan för första gången kan användare med handdatorer synkronisera mot databaser som finns på en FileMaker-server. Med FileMaker Mobile 8 utökar man den produktivitet som FileMaker-baserade lösningar innebär - från stationära datorer på kontoret till handdatorer på fältet.

Produktlinjen i korthet
FileMaker Pro är den bästsäljande lättanvända databasprogramvaran som låter dig hantera all slags information - på ett enkelt sätt. Nu med inbyggt stöd för att spara i PDF- eller Excel-format så att det blir ännu enklare att dela med dig av informationen till andra - vilket ökar tillgängligheten i din organisation.
   FileMaker Pro 8 Advanced är utvecklarversionen som innehåller verktyg för unik egen anpassning av ännu kraftfullare databaser - med exempelvis egna menyer.

FileMaker Server 8 är serverprogramvaran för arbetsgrupper - med maximal säkerhet och prestanda för delade databaser.
FileMaker Server 8 Advanced är den utökade serverprogramvaran för utökad webbpublicering, fler anslutningstyper och möjlighet att integrera FileMaker-information på en befintlig webbplats.

FileMaker Mobile 8 låter dig enkelt synkronisera information mellan din FileMaker Pro-databas och din Pocket PC eller Palm OS handdator.

10 FileMaker-licenser och en FileMaker Server på köpet!
För organisationer som vill komma igång med FileMaker eller FileMaker Pro 8 finns just nu ett kampanjerbjudande där man kan beställa 10 FileMaker Pro 8-licenser med ett års underhållsavtal till halva priset och då få en FileMaker Server 8 på köpet. Ett prisvärt startpaket där man kan spara upp till 11 000:- Finns som nya licenser, uppgraderingar, skollicenser eller skoluppgraderingslicenser (gäller alla i paketet ingående produkter).

Källa: Trigono AB