Pressmeddelande FileMaker Server 7

Pressmeddelande FileMaker Server 7


FileMaker Server 7 tillgänglig nu
Publicerad 2004-05-24
Lund 24 maj 2004. Nu kommer FileMaker Server 7, den nya serverprogramvaran för att ge värdskap åt FileMaker Pro 7-databaser.

"Oavsett om det handlar om ett fåmansföretag eller en arbetsgrupp inom en stor koncern ger FileMaker Server 7 möjligheter för enkel delning av databasinformation med andra, med markant ökad produktivitet", säger Bo Widén, Produktchef för FileMaker på Studentlitteratur Software AB.

FileMaker Server 7 erbjuder en mängd finesser när det gäller informationsdelning och administration. Dessutom även avancerade säkerhetsfunktioner och följande nyheter:

Snabbare FileMaker-databaser
En nyhet i FileMaker Server 7 är att sökningar och beräkningar utförs på servern istället för att belasta klienten med detta, vilket innebär hastighetsvinster. Du får bättre prestanda från hårddisklagringssystem och drar nytta av stor internminneskapacitet tack vare sofistikerad cache-teknik.

Lagra nära nog obegränsade informationsmängder
Var och en av de 125 databasfilerna som FileMaker Server 7 kan vara värd för kan lagra upp till 8 Terabyte information, vilket är 4 000 gånger mer än den tidigare gränsen. Eftersom varje databasfil numera kan innehålla flera tabeller innebär detta att en enda FileMaker Server 7 kan agera värd för tusentals databastabeller. För ökad skalbarhet kan användare lägga till ytterligare FileMaker-servrar till sitt nätverk när verksamheten växer.

Enkel databasadministration oavsett var du befinner dig
I FileMaker Server 7 finns ett nytt administrationsverktyg (SAT) som gör det möjligt att utföra följande uppgifter, antingen lokalt på servern eller på distans via nätverket: skötsel av databaser under drift inklusive backup med fil i användning, automatiserad backup utan övervakning, loggfunktion som identifierar administratörer och deras aktiviteter, automatisk distribution av plug-ins med loggfunktion för nedladdning samt möjlighet att ändra serverinställningar utan omstart.

Nya säkerhetsfunktioner för ökat dataskydd
Det finns tre viktiga nya säkerhetsfunktioner i FileMaker Server 7: användarautentisering som stöder industristandarder som Active Directory (Windows) och Open Directory (Mac OS X), kontroll av delade databasers synlighet baserat på användarprivilegier för att skydda känslig information samt krypterad dataöverföring mellan server och klienter baserat på SSL (Secure Socket Layer).

Pris och tillgänglighet
FileMaker Server 7 för Mac OS X, Mac OS X Server och Windows 2000/2003 Server levereras från och med idag till kunder med volymlicensavtal (engelskspråkig version). Nya licenser i box finns tillgängliga i början av juni. Rekommenderat listpris, engelsk version, ca 10 924:-. Svenskspråkig version väntas finnas för leverans i mitten av juni. Den utökade versionen FileMaker Server Advanced kommer senare i sommar.
Ägare av tidigare versioner kan dra nytta av ett kampanjerbjudande som gör det möjligt att uppgradera till FileMaker Server 7 från någon av versionerna FileMaker Server 5 el 5.5 alt FileMaker Pro Server 2.1 el 3.0 för endast 5 599:- (svensk version, gäller nya licenser i box, ej skolversioner). Erbjudandet gäller t o m den 17 september 2004, reservation för ev prisförändringar. Efter detta datum är endast ägare till licensierade versioner av FileMaker Server 5.5 berättigade till uppgraderingspriset.

Om FileMaker, Inc.
FileMaker, Inc. är en världsledare när det gäller databaslösningar för arbetsgrupper och enskilda användare, för informationshantering från skrivbordet till webben. Den prisbelönta produktlinjen FileMaker Pro har kraftfull relationskapacitet, direkt webbpublicering och en omtalad användarvänlighet. FileMaker, Inc. är ett dotterbolag till Apple Computer.

Källa: Studentlitteratur Software