Prestandajämförelse av FileMaker Server 7 och 8

Prestandajämförelse av FileMaker Server 7 och 8


FileMaker Server 8 har en förbättrad databasmotor vilket ökar prestandan hos många grundläggande databasuppgifter, med FileMaker Pro i fleranvändarmiljö. Testerna är gjorda på såväl Mac som PC för att jämföra FileMaker Server 7 och FileMaker Server 8

Förutsättningar
I prestandatestet användas en databas med tiotusen poster, fler än tio filer på servern och femtio klienter som utförde olika manus med sökningar, ändringar och raderingar av poster. Resultatet av dessa test visas nedan, samt information om hårdvaran på servern. Resultaten är en grov uppskattning av prestandavinster som kan göras genom att uppgradera från FileMaker Server 7 till FileMaker Server 8.

Verklig prestanda
Ett test av detta slag blir alltid individuellt, i och med att alla system skiljer sig från varandra. Faktorer som spelar in är: bandbredd i nätverket och faktisk belastning av detsamma, processorkraft, RAM-minne, hårddiskens hastighet, integration med andra system och designen av själva databasen. Alla dessa saker påverkar resultatet i slutänden.
Notera: Detta prestandatest är inte rättvist för att jämföra Mac och PC, eftersom hårdvaran inte är likvärdig.

Mac OS
Mac OS X Server dubbelprocessor 2.3 GHz, 2GB RAM, 50 FileMaker Pro-klienter
Test FMS 7v3 FMS 8 % Tidsvinst
Find 51,5 28,0 83,9%
Add 72,4 46,8 54,7%
Delete 54,6 36,6 49,2%
Edit 105,2 81,7 28,8%

Windows
Windows dubbelprocessor 3.6 GHz Xeon, 4GB RAM, 50 FileMaker Pro-klienter
Test FMS 7v3 FMS 8 % Tidsvinst
Find 38,9 24,6 58,1%
Add 58,9 31,1 89,4%
Delete 44,7 24,3 84,0%
Edit 81,2 76,17 6,6%

Förkortningar:
1. FMS 7v3 - FileMaker Server 7v3 och 50 FileMaker Pro 7v3 -klienter
2. FMS 8 - FileMaker Server 8 och 50 FileMaker Pro 8 -klienter
3. % Tidsvinst - Prestandavinst i procent för FMS 8 jämfört med FMS 7v3

Källa: Trigono AB