Rita grafer direkt ifrån FileMaker Pro 8.5

Rita grafer direkt ifrån FileMaker Pro 8.5

Här kan du ladda ner ett fungerande svenskt grafritningsexempel, som kan integreras i dina befintliga lösningar. Presentera grafer och diagram direkt från FileMaker Pro 8.5 -utan plug-iner eller ODBC-kopplingar.

Graferna utnyttjar den inbyggda webbvisaren i FileMaker Pro 8.5 med hjälp av Flash.

Källa: Trigono AB

Ladda ner svenskt grafritningsexempel från filemaker.se
Grafbeskrivning hos FileMaker Inc