Sista versionen av Blå Boken under FileMaker 11

Sista versionen av Blå Boken under FileMaker 11

Uppdaterad versionshistorik för Blå Boken

• Ny version 4.7.29 släppt 2014-06-26
OBS! Detta är den sista versionen utvecklad i FileMaker 11. Nu stänger vi tillfälligt Blå Boken för vidareutveckling för att under sommaren och inledningen av hösten lyfta till FileMaker 13 och därefter öppna för nya önskemål om ny funktionalitet.
Läs om alla nyheter