Sjätte certifierade konsulten för FileMaker 10

Sjätte certifierade konsulten för FileMaker 10

Frank Aarseth klarade också certifieringsprovet för FileMaker 10!

Just i detta nu är vi uppe i sex certifierade FileMaker-konsulter.

Härligt Frank!

Medarbetare