Skicka SMS från FileMaker

Skicka SMS från FileMaker

Small Message Services direkt från FileMaker

Vi är mycket glada och stolta över att nu kunna erbjuda alla våra kunder möjlighet att skicka SMS direkt från egen FileMaker-lösning eller från installerad systemprodukt från oss. Tänk dig att du skriver ditt SMS i ett fält i ditt FileMaker-system. Du kan själv bestämma vilket datum och vilken tid som SMS'et du skrivit skall skickas och naturligtvis till vilket nummer.

Vad skulle du själv använda detta till?
Läs mer

Kontakta oss om du vill veta mer. 08-545 870 50