Sponsringsföreningen implementerar P1 Kundregister

Sponsringsföreningen implementerar P1 Kundregister


Sponsringsföreningen i Sverige har valt att investera i PositionEtts CRM system P1 Kundregister, för att administerera sin medlemsdatabas.

Sponsringsföreningen arbetar för ett seriöst och professionellt användande av sponsring. Föreningen skall främja medlemmarnas intresse för sponsring och angränsande marknadsföringsformer. Föreningen startade 1986 och är idag den ledande svenska organisationen inom området.