Support för FileMaker 11 upphör

Support för FileMaker 11 upphör

Den 2 december 2014 tillkännagav FileMaker inc att FileMaker 11-produkterna kommer att sluta säljas, samt att support, ersättningsmedia och nedgraderingsmöjligheter upphör från och med 25 september 2015.
Information och förslag till åtgärder finns fortfarande kvar i FileMaker Knowledge Base och FileMaker Forum.

FileMaker 11 produkter som berörs:
• FileMaker Pro 11
• FileMaker Pro 11 Advanced
• FileMaker Server 11
• FileMaker Server 11 Advanced

FileMaker Pro 11 och FileMaker Pro 11 Advanced är produkter som berättigar till uppgradering till FileMaker Pro 13 eller FileMaker Pro 13 Advanced fram till den 25 september 2015.

OBS: Supporten för FileMaker Go 11 upphörde den 30 september 2013