Tomas Hellberg föreläser på Scandinavian Devcon

Tomas Hellberg föreläser på Scandinavian Devcon

PositionEtt är mycket stolta över att hålla i en av programpunkterna under Scandinavian Devcon som i år går av stapeln i Köpenhamn. Ämne: FileMaker Server Fail over/Stand by.